Technische omschrijving Blauwburg Units

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Betonwerk: In het werk te storten beton
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

 • 4 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
 • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
 • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
 • Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Genoemde afvoerleidingen worden opgehangen onder de betonvloer en komen samen in een verzamelleiding onder de vloer, welke wordt aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel. In diverse units wordt een doorspuit stuk voor de riolering aangebracht. Er is geen kruipruimte aanwezig.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in diverse units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN EN1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm. dikke gasbetonpanelen. Deze panelen, met een hoogte van circa 60 cm., hebben geen constructieve functie waardoor het bouwkundig mogelijk is om units te koppelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

Gevelbekleding en kozijnen
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen. 

De op de Marconiweg gerichte zuidgevel van unit 1 bestaat, tot aan de witte houten vliesgevel in de bovenbouw, uit een verticaal geprofileerde stalen gevelbekleding in het blauw, terwijl in de onderbouw een hardhouten entree wordt geplaatst in de kleur wit, met een multiplex loopdeur in blauw en daarboven een glaspaneel. Deze antraciet grijze verticaal geprofileerde stalen gevelbekleding loopt over de entree van unit 18 door naar unit 19, waardoor beide gebouwen optisch aan elkaar worden gebonden en er een onderdoorgang ontstaat naar de binnenstraat. De onderbouw van unit 18 bestaat uit een horizontaal geprofileerd stalen sandwich paneel in de kleur zilver grijs, dat de hoek omgaat tot de witte houten vliesgevel met glazen entree deur.

De dakrand van de units 1 en 18 wordt gevormd door een horizontaal geprofileerde stalen golfplaat in de kleur donkerblauw, die de hoek omgaat naar de oostgevel respectievelijk de westgevel binnenstraat. Hier vormt deze donkerblauwe stalen golfplaat de bovenbouw van de units 2 tot en met 9 en 10 tot en met 17, welke de witte hardhouten raamkozijnen omsluit. In de onderbouw zitten hier de zilvergrijze overheaddeuren en de blauwe loopdeuren met daarboven een glaspaneel. Tussen elke unit, tot het overstek, staat een penant bestaande uit een zilver grijs sandwichpaneel. Boven de overheaddeur komt een trespa reclamepaneel.

De onderbouw van unit 1 bestaat eveneens verticaal geprofileerde stalen gevelbekleding in antraciet grijs, tot aan de witte houten vliesgevel met glazen entreedeur.

Het bouwblok omvattende de units 19 tot en met 29 bestaat in de oostgevel (binnenstraat) uit een zilvergrijze overheaddeur met daarnaast een wit hardhouten kozijn met blauwe multiplex loopdeur. In de bovenbouw, vanaf de overheaddeur, een grijswit stalen sandwichpaneel tot de dakrand. De penanten tussen de diverse units zijn van zilvergrijs horizontaal geprofileerde golfplaat.

Verdiepingsvloer
De units 1 tot en met 18 worden voorzien van een onafgewerkte betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer (zie prijslijst) over de volledige oppervlakte. De naden worden gedicht met grof vulbeton. Tegen meerprijs kan de aannemer vloerverwarmingsslangen en een zandcement deklaag aanbrengen.

Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: kimfixatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken. Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de binnenzijde van de units. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie.

Overheaddeur
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Deze overheaddeuren, met een hoogte van 3,5 meter, zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur antraciet grijs.

Interieur
Meterkast conform de richtlijnen van de netbeheerder.

De bedrijfsunits 1 tot met 18 zijn voorzien van een toiletruimte met toilet en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

Trappen
De standaard aanwezige verdiepingsvloeren in de units 1 tot en met 18 zijn toegankelijk door middel van een open houten trap. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond.

Schilderwerk
Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RAL-kleuren volgens aanwijzing architect.

Nutsvoorzieningen
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast): 

 • Elektra tot 3 x 25 A.;
 • Waterleiding;
 • Glasvezel voorbereiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluitingen voor elektriciteit en water geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper af te sluiten of te verwijderen.

Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen. De aannemer kan u daar meer over vertellen.

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte).

De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht.

Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting.

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

 • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
 • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
 • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
 • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
 • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
 • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
 • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer op de begane grond

 • Gebouwhoogte

  Gebouwhoogte van circa 8,5 meter (units 1 t/m 18) of  5,6 meter (overige units)

 • Vloer

  De vloerbelasting van de betonnen begane grondvloer bedraagt maximaal 1.000 kg/m².

 • Vloer

  Vloerbelasting van de standaard aanwezige (onafgewerkte) betonnen verdiepingsvloer in de units 1 tot en met 18 bedraagt 500 kg/m2

 • Afwerking
 • Kozijnen

  Kozijnen met dubbel glas

 • Parkeren

  Eigen parkeergelegenheid en uitstekende bereikbaarheid

 • Overheaddeur

  Overheaddeuren met een hoogte van 3,5 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar)

 • Isolatie

  Goede vloer-, gevel- en dakisolatie