Something old!

Het bestaande pand op de locatie wordt momenteel gesloopt! Wanneer de sloop gereed is kunnen de eerste palen voor het nieuw te bouwen project Blauwburg Units worden geslagen. Op naar een voorspoedige bouw en something new!